WOMEN’S DAY 2014

I trust most of you will be taking a minute to think of your sisters-in-spirit around the world on March 8 which happens to be international women’s day.  In that spirit, I invite you to join me in watching the documentary “Scraps of Life,” the inspirational story of a group of Chilean women during the time of Pinochet’s dictatorial regime. This is a free screening at the Capitol Theatre in Arlington on Friday, March 14th at 7 pm. Please visit our facebook page for details: www.facebook.com/profile.php?id=1089704082

Umuyorum ki “Uluslararası Kadınlar Günü” olarak anılan 8 Mart günü, dünyanın her bir tarafındaki kadın kardeşlerimizi–dertleriyle, dilekleriyle, demek isteyip de diyemedikleriyle–hep beraber anacağımız bir gün olacaktır. O günün anısına bağlı olarak, hepinizi ve ilgilenen tüm arkadaşlarınızı (ister kadın, ister erkek olsun), 14 Mart akşamı Arlington Capitol Theatre’da “Scraps of Life” (Hayattan Artakalanlar) belgeselini beraber seyretmeye davet ediyorum. Augusto Pinochet’nin diktatörlük rejimi altında yaşamış olan bir grup Şili’li kadının hikåyesini anlatan bu belgesel hakkında daha fazla bilgi için: www.facebook.com/profile.php?id=1089704082

Սիրելի Պոսթընցի ընկերներ,

Կոնճան է գրողը: Վստահ եմ որ ձեզմէ շատերը վայրկեան մը պիտի տրամադրէք աշխարհի չորս կողմը հոգով ձեր բոլոր քոյրերուն մասին մտածելու համար Մարտի 8-ին՝ Կանանց Միջազգային Օրուան առթիւ: Այդ նոյն ոգով, կը հրաւիրեմ ձեզի հետս վաւերագրական ֆիլմ մը դիտելու՝ “Scraps of Life”, որ Փինոչեթին բռնապետութեան ժամանակուայ խումբ մը չիլէացի կանանց ներշնչող պատմութիւնն է: Ձրի ներկայացում մըն է սա՝ Arlington, Capitol Theatre, Ուրբաթ օրը՝ Մարտի 14-ին, երեկոյեան ժամը 7-ին: Այցելէք Facebook-ի մեր էջը մանրամասներուն համար: https://www.facebook.com/events/473691046086952/

Սիրելի Բոստոնցի ընկերներ,
Գոնջան է գրում Ձեզ: Վստահ եմ որ Ձեզանից շատերը մի րոպե տրամադրելու եք աշխարհի չորս կողմը հոգով Ձեր բոլոր քույրերի մասին մտածելու համար մարտի 8-ին՝ Կանանց միջազգային օրվա առիթով: Այդ իսկ ոգով հրաւիրում եմ Ձեզ հետս վավերագրական ֆիլմ նայելու՝ “Scraps of Life”, որ Պինոչետի բռնապետության ժամանակվա մի խումբ չիլեացի կանանց ներշնչող պատմությունն է: Անվճար ներկայացում է սա՝ Arlington-ում, Capitol Theatre, ուրբաթ օրը՝ մարտի 14-ին, երեկոյան ժամը 7-ին: Այցելեք Facebook-ի մեր էջը մանրամասների համար: https://www.facebook.com/events/473691046086952/